Правила Дисконтної Програми

Дані Правила визначають умови участі у Дисконтній Програмі «Заощаджуйтена здоров’я», яка проводиться на території України в мережі аптек Біомед.

1. Визначення та загальні правила проекту

1.1. Дисконтна програма «Заощаджуй на здоров’я» – це дисконтно-бонуснa програма (надалі – «Програма»), що регулює відносини Оператора та клієнта відповідно до умов цих Правил;

1.2. Оператором Дисконтної програми Біомед є ТзОВ ФК «Біомед» (надалі – «Оператор»);

1.3. Учасник Програми - фізична особа, яка бере участь у Дисконтній Програмі відповідно до умов Програми;

1.4. Партнер Програми – юридична особа, яка відповідно до умов Програми нараховує Бонусні гроші при здійснені покупки товарів/послуг Учасниками Програми, або яка надає можливість отримати винагороди учасникам Програми відповідно до її умов;

1.5. Дисконтна картка Біомед – пластикова картка з штрих-кодом, яка надає можливість Учаснику накопичувати Бонусні гроші за придбання товарів Програми та використовувати їх для отримання винагород. Дисконтна картка Біомед є персональною і не може бути передана іншій особі, без погодження з Оператором;

1.6. Бонусні гроші (бали) – це умовні облікові одиниці, що нараховується Учаснику програми на його особистий рахунок;

1.7. Рахунок - сукупність даних в інформаційній системі Програми по всіх транзакціях щодо нарахування чи списання на картці/картках Учасника;

1.8. Винагорода – товар/послуга, визначені Оператором, які Учасник може придбати відповідно до умов та правил Дисконтної Програми;

1.9. Анкета – бланк з переліком запитань, поставлених Оператором, який видається Оператором чи його уповноваженою особою, заповнюючи і підписуючи який фізична особа має можливість стати Учасником Програми та дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними умовами Програми;

1.10.  Оператор лишає за собою право виключити будь-якого учасника Програми Біомед у випадку порушення правил та умов Програми. Оператор лишає за собою право відмовити в участі в Програмі будь-якому потенційному Учаснику на свій розсуд;

1.11. Оператор лишає за собою право відмінити або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку відміни Програми усі Бонусні гроші (бали), що набрані учасником, можуть бути використані на протязі 3-ьох місяців після повідомлення про відміну. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають внаслідок таких змін;

1.12. Кожний Учасник програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну адреси, телефону та інших особистих даних. Оператор не несе відповідальності за роботу пошти і доставку повідомлень у випадку, якщо власник картки вчасно не повідомив про зміну адреси.

2. Участь у Програмі

2.1. При вступі до Програми кожен Учасник отримує пакет, що містить одну дисконтну картку Біомед та інформацію про загальні правила Проекту;

 2.2. Пакет Учасника Програми можна отримати в торгівельних точках мережі Оператора, на умовах,  визначених Оператором, звернувшись до їх уповноважених представників.

2.3. Про умови Програми можна дізнатися в точках мережі Оператора, з Інтернет-сторінки Програми;

2.4. Картка Учасника є активною з моменту передачі заповненої анкети Учасника уповноваженому представнику Оператора.

2.5. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

3. Бонусні гроші

3.1. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням Бонусних грошей на особистому рахунку звернувшись до Оператора

3.2. Для нарахування Бонусних грошей Учасник повинен пред'являти картку Дисконтної Програми кожного разу при здійсненні покупки в місці продажу;

3.3. Нарахування Бонусних грошей відбувається при розрахунку за покупку готівковими коштами чи банківськими платіжними картками;

3.4. Для накопичення Бонусних грошей картка повинна бути своєчасно пред’явлена Оператору Програми чи Партнеру при здійсненні покупки. Нараховані за покупки Бонусні гроші реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника;

3.5. Накопичені Бонусні гроші не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами;

3.6. Нарахування Бонусних грошей, на особистий рахунок відбувається одразу після здійснення покупки. При оплаті рахунків Бонусними грошима в точках Оператора чи місці продажу товарів (послуг) Партнера – їх списання відбувається в режимі реального часу;

3.7. У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань, Оператор лишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів;

4. Інші умови

4.1. Особисті дані учасника, які він надає в анкеті, можуть використовуватись Оператором тільки в межах програми та Закону України «Про захист персональних даних» і не можуть бути надані третім особам, без погодження з Учасником;

4.2. Підпис учасника на анкеті, яку він заповнює при отриманні картки, підтверджує те, що Учасник приймає правила і умови Програми та добровільно надає Оператору свої особисті дані, а також надає згоду на їх використання в межах Програми;

4.3. Всі зміни та доповнення до правил та умов Програми офіційно публікуються на сайті www.biomed.lviv.ua і вступають в силу з моменту публікації;

4.4. У випадку втрати картки учасник повинен терміново повідомити про це Оператора за телефоном +38(032)2406540 (пн. - пт. 09-18)  або електронною поштою mail@biomed.lviv.ua. Оператор не несе відповідальності за збереження Бонусних грошей на втраченій картці;

4.5. Оператор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках Програми, а також не надавати їх третім особам без згоди Учасника;

4.6. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

 

Договір про конфіденційність

Компанія БІОМЕД розуміє важливість забезпечення конфіденційності й недоторканості Персональних даних фізичних осіб, тому укладає з Вами (далі «Клієнт») даний Договір про конфіденційність (далі «Договір»).

Всі терміни, визначені в цьому Договорі застосовуються та трактуються у розумінні та у відповідності доПравил Дисконтної Програми,Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності з іншими законодавчими актами України.

Предмет договору

1.1. Цей договір визначає порядок обробки (дії, спрямовані на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про фізичну особу) Персональних даних Клієнта, які отримує компанія БІОМЕД при заповненні Клієнтом паперової Анкети для участі у Дисконтній Програмі

1.2. Для того, щоб набути статусу Учасника та брати участь у Програмі, користуватися Карткою відвідувач повинен уважно ознайомитися з даним договором та висловити свою повну та беззаперечну згоду з його умовами.

1.3. Відвідувач, не згідний з умовами цього договору, не досягнув встановленого законом віку, коли виникає право укладати договори та, відповідно, не набув статусу Клієнта Програми, не має права брати участь у Програмах і використовувати Картку компанія БІОМЕД.

1.4. Клієнт надає Анкету в паперовому вигляді і тим самим:

-          підтверджує своє ознайомлення з цим Договором та висловлює свою повну, беззаперечну, безстрокову згоду на виконання умов цього Договору;

-          надає однозначну згоду на обробку (дії спрямовані на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про фізичну особу) його персональних даних, зазначених в анкеті та даних про здійснені ним покупки компанією БІОМЕД або іншими уповноваженими компанією БІОМЕД третіми особами без обмеження за строком та територією, у тому числі й за межами України, з метою визначеною правилами Дисконтної Програми;

-          підтверджує що ознайомлений та повністю (однозначно) погоджується із застереженнями та інформацією, зазначеною в анкеті, «Договором про конфіденційність», Правилами Дисконтної Програми та Інформацією про Програму, яка розміщена на інтернет-сторінці  www.biomed.lviv.ua.

1.5. Клієнт, заповнивши Анкету власноручно чи уповноваживши на це іншу особу (працівника аптеки), в усній формі надавши персональну інформацію про себе (ім’я, прізвище, адресу, контактні телефони і ін.) та отримавши взамін Картку клієнта, вчиняє тим самим конклюдентні дії – виражає своє волевиявлення на встановлення правовідносин безпосередньо через поведінку, тобто підтверджує своє ознайомлення з цим Договором, Правилами Дисконтної Програми, Інформацією про Програму та висловлює свою повну згоду на виконання умов цього Договору, Правил Дисконтної Програми, та згоду на виконання  умов, визначених в  Інформації про Програму.

1.6. Відповідальність за достовірність, актуальність та правдивість даних, зазначених в Анкеті, несе Клієнт.

1.7. Даний договір не регулює і компанія БІОМЕД не несе відповідальності за одержання, зберігання, обробку, використання й розкриття Персональних даних Клієнта сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням компанії БІОМЕД, і фізичними особами, що не є працівниками компанії БІОМЕД.

Доступ до інформації і її використання

2.1. Клієнт погоджується, а компанія БІОМЕД  гарантує, що Персональні дані та інші анкетні дані Клієнта, а також інформація, що отримуються від Клієнта протягом участі у Програмі (наприклад про зроблені ним покупки) можуть бути використані компанією БІОМЕД і іншими уповноваженими компанії БІОМЕД підприємствами та організаціями, у тому числі й за межами України, з метою, що вказана в Правилах Дисконтної Програми. Крім того передача Персональних даних третім особам також допускається у наступних випадках:

2.2.1.Після одержання згоди Клієнта, якого стосується ця інформація, на відповідні дії компанія БІОМЕД з інформацією, якщо такі дії та їх умови не регулюються даним договором та правилами Дисконтної Програми;

2.2.2. При необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Клієнта;

2.2.3. За обґрунтованими запитами державних органів, що мають право витребувати та одержувати такі дані відповідно до чинного законодавства України.

2.2.4. У тому, випадку якщо, на думку компанії БІОМЕД, Клієнт порушує умови даного договору та/або інших договорів і угод між компанією БІОМЕД та Клієнтом, а також порушує умови визначені Інформацією про Програму.

2.3. Клієнт  визнає, що у разі халатного ставлення Клієнта до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших даних Клієнта, компанія БІОМЕД  не несе відповідальності за збитки, заподіяні таким доступом.

Додаткові умови

3.1. Компанія БІОМЕД  має право вносити зміни в даний договір про конфіденційність. Усі внесені до договору зміни будуть доступні у вигляді нової редакції договору, за адресою www.biomed.lviv.ua. Усі зміни договору набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Картку Клієнт підтверджує згоду з новими умовами договору в редакції, що діє на момент використання Клієнтом Картки.

3.2. Компанія БІОМЕД  не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного договору.

3.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даного договору, інші частини договору будуть залишатися в чинності.

3.4. До даного договору, відносин між компанією БІОМЕД та Клієнтом, що виникають у зв'язку з використанням Сайту та/або Картки, застосовується законодавство України.